Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bibelkreds november

Bibelkredse onsdag d. 25. november 2020
Tekst: Matthæusevangeliet 1,18-2,12


1. Jesu identitet knyttes her sammen med Maria, som er hans mor, og sammen med
Helligånden, ved hvem han blev undfanget i Marias liv, og sammen med Josef, der
bliver hans far, (ikke i biologisk men i juridisk forstand) og knytter Jesus tiI Abrahams
og Davids slægt. Betydningen af Josef understreger den forudgående slægtstavle
(1,1-17). Hvilken betydning har disse tre sammenhænge (Maria, Helligånden og
Josef) for forståelsen af Jesus, og hans opgave som vores og verdens frelser?


2. Det gamle Testamente citeres hele to gange i vores tekst, og mange flere gange,
hvis vi læser videre i Matthæusevangeliet. Hvilket syn på Det gamle Testamente er
dette et udtryk for?


3. I Lukasevangeliet hører vi om hyrder, der sikkert har været fattige jøder, der
tilbeder Jesus. Men her hos Matthæus hører vi også at fornemme hedenske
vismænd, der slutter sig til denne tilbedelse af Jesus. Hvad fortæller det om Jesu
betydning?


4. Det er uforklarligt og underfuldt at Jesus blev undfanget ved Helligånden.
Hvordan reagerer Josef (1,24-25), og de vise mænd (2,11) på dette uforklarlige? Læs
også Lukas 1, 34-38 og se, hvordan Maia reagerede.


5. Hvordan reagerer vi på det uforklarlige og underfulde vi møder i Jesus?


6. Både Josef (1,19-20) og Herodes truer Guds frelsesplaner med Jesus. Hvordan
redder Gud sin frelsesplan?


7. Tal sammen om, hvordan vore og Guds planer kan kollidere, og hvordan Gud kan
gribe ind i vore liv, måske også for at ”redde” sin frelsesplan for os og andre. Kom
gerne med eksempler.