Spørgsmål til bibelkredsene onsdag d. 29. maj


Tekst: Esajas Bog 61


1. Ordene i begyndelsen af dette kapitel læste Jesus op i synagogen i Nazaret. (Lukas ev. 4,16-21)
og føjede sin egen udlægning til. Hvordan forstår Jesus disse ord? Hvem handler de ifølge ham om?


2. I første omgang har profeten Esajas vil tænkt på sig selv som Herrens salvede. Hvad er ifølge v.
1-7 profetens opgave, og hvad er hans gode budskab?


3. Hvad menes der med et sønderknust hjerte? (v. 1)


4. Hvilken form for bundethed sigtes der til, når der tales om frigivelse af fanger? Prøv at svare på
det, både ud fra den oprindelige historiske sammenhæng, og ud fra Jesu udlægning af det.


5. I 3. Mos. 25,10ff beskrives jubelåret, der skulle udråbes for hver 50 år, hvor slaver skulle frigives,
og hvor gæld skulle eftergives. Hvordan er der en sammenhæng mellem udråbelsen af et jubelår
og udråbelsen af et nådeår fra Herren?


6. Hvad er det for en hævndag, der omtales i v. 2 og hvad består den i?


7. V. 4-9 handler om de velsignelser, som er resultatet af Herrens tjeners gerning. Hvad fortælles
der her om indholdet af disse velsignelser?


8. Hvad er det for en frelse, som Israels folk og dernæst de kristne kan lovprise Gud for? (v.10-11)

Dette var sidste gang med Esajas Bog i denne omgang. Har I ønsker til, hvad vi skal arbejde med
næste sæson, hører jeg gerne fra jer, helst inden det for alvor bliver sommer.
Hjertelig hilsen Keld Skovgård