Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bibelkreds januar

Bibelkreds onsdag d. 26. januar 2022.  Johannes Åbenbaring 3,1-13

Vi møder i disse vers to menigheder, den i Sardes og den i Filadelfia, som får en meget forskellig bedømmelse, den første en meget ringe bedømmelse, den anden får megen ros. De to byer ligger begge i det vestlige tTyrkiet, kun 45 km. fra hinanden. De ligger også begge i et område med mange jordskælv Sardes skulle næsten være blevet jævnet med korden i år 17. Sardes har også kendt for at være et handelscentrum for tekstiler, hvad måske kan være baggrunden for den hyppige brug af udtryk, hvor man bruger ”klæder” i sit billedsprog. Begge steder er også præget af, at man lever i en overvejende hedensk kultur. I Filadelfia har der også været en større jødisk befolkning. Både den hedenske kultur, og den dertil hørende gudsdyrkelse, og det jødiske islet, har givet de forholdsvis unge og så menigheder udfordringer, vanskeligheder og ofte meget modstand. Og fristelsen til at tilpasse sig og gå på kompromis med centrale sider af den kristne tro, både i lære og liv, har været stor. Visse sider af dette møder vi jo også i et samfund, der er stadig mere multikulturelt og multireligiøst, møder det både som en udfordring og en fare. 

1. Hvordan kan en menighed, der i andres øjne har ord for at være levende, alligevel være død, sådan som det her siges om menigheden i Sardes (v.1)? Hvad er årsagen til denne død?

2. Der er i Sardes en rest, som endnu kan reddes fra denne død, selv om de er døden nær, som det udtrykkes (v.2). Hvad skal man gøre, for ikke at ende med at menigheden totalt uddør i åndelig forstand? Hvad kan vi lære af det?

3. Hvad menes der med ”den, der sejrer” skal klædes i hvide klæder og stå i livets bog?

4. Hvordan kan man undgå at Jesu genkomst  bliver ubelejlig og overraskende på den dårlige måde (som en tyv om natten) men begyndelsen til en sejrsfest, vi kan glæde os til?

5. Hvad menes der mon med, at Jesus er den Hellige og sanddru? Og hvad er det han lukker op for, og lukker i for, som ingen og intet andet kan ændre? Hvilken trøst ligger der i det, også for os?

6. Hvad tænkes der mon på, når det om menigheden i Filadelfia siges, at den er svag (v.8)? Og hvad er samtidig dens indre styrke, som den får ros for?

7. Hvad siges der i v. 9 om den jødiske menigheds forhold til de kristne i byen? Hvordan kan jøderne kaldes for ”ikke jøder”, og hvad vil fremtiden bringe for nogle af dem?

8. Hvad siges der i v.10-12 om den kristne menigheds vilkår,-  og om udholdenheden og tålmodigheden,  som må kendetegne de kristne, - og om Guds trofasthed?

9. Hvad menes der med, at den der sejrer så at sige får indgraveret Guds og Jerusalems navn på sig (v.12)? Hvordan kan vi bære de navne?

 

Når der tales om, at nogle i menigheden horer med profetinden med den forførende forkyndelse, så skal det ses i lyset af, at Jesus billedlig talt er menighedens retmæssige brudgom. At der så konkret også kan være tale om at deltage i hedensk kult, der også kunne indbefatte utroskab, er en anden side af det. Navnet Jezabel kan i øvrigt få os til at tænke på den dronning, der blev gift med Israels konge Akab, og fik ham til at dyrke fremmede guder. Løftet til dem, der følger Jesu kald, går på, at de skal dele deres Herres sejr over hedningerne, en sejr som skal være endegyldig, når Jesus kommer igen.

1. Hvad bliver denne menighed rost for (v.19)?

2. Hvad er det menigheden har fundet sig i, og en del af menigheden er blevet forført af (v. 20)?

3. Hvad er følgerne af denne forførelse, og hvad skal de forførte gøre ved det(v.22-23)?

4. I dag tales der meget om tolerance og frihed til forskellighed, og respekt for dem, der tror noget andet. Hvornår handler det om den gode mangfoldighed i kirken, og hvornår må man sige, at det er vranglære, som skader menigheden og fører til frafald?

5. Hvad har menigheden i Thyatira at holde fast i (v.25)?

6. Hvad har vi at holde fast i for ikke at blive forført som menighed?

7. Morgenstjernen er den klareste og sidste stjerne på himlen før daggry. Hvad betyder det på den baggrund, at Jesus er morgenstjernen? (Jævnfør Johs. Åb. 22,16)