Er DU børnefamilie ???

Har du udfordringer med at få styr på hverdagen?

Savner du en bedre omgangstone i familien?

Har du problemer med teenageren?

Vil du gerne have én at snakke med om det at være forældre?

Børnefamilie

Alle forældre ønsker at give deres børn en god opvækst! De ønsker glade og trygge børn med fritidsinteresser, gode sociale relationer og en god skolegang, som gør, at de trives i hverdagen.

Langt de fleste familier oplever perioder, hvor det at være forældre kan opleves vanskeligt, og hvor man kan ønske sig, at nogen kunne hjælpe med at få nogle ting godt på plads i dagligdagen.

Det kan Folkekirkens Familiestøtte!

Vores målgruppe er børnefamilier med hjemmeboende børn i aldersgruppen 0-17 år, hvor udfordringerne ikke er så store, at der skal professionel hjælp til fra kommunen. Folkekirkens Familiestøtte tilbyder at hjælpe alle børnefamilier, der mener, at de har brug for hjælp uafhængigt af uddannelse, alder, sociale forhold eller politiske og religiøse overbevisninger.

Hvem hjælper os?
Folkekirkens Familiestøtte har en stab af godkendte frivillige, som står klar til at hjælpe i hjemmene hos den enkelte familie.

Folkekirkens Familiestøtte er hjælp til selvhjælp. Den frivillige kommer for at hjælpe til, at man som familie får løst daglige udfordringer på den bedst mulige måde.

Målet med hjælpen fra den frivillige er, at forældre og børn – uanset om forældrene bor sammen eller ej -får det bedre sammen og dermed får øget trivslen i hverdagen.

Der er fuld fortrolighed i Folkekirkens Familiestøtte, hvilket vil sige, at både koordinatorer og frivillige har tavshedspligt, og at man som familie kan være anonym.