Som det vil være mange bekendt, er kalkmalerierne og andet i Sæby kirke ved at bliver restaureret. Hidtil har vi dog fortsat kunnet bruge kirkerummet. Men i en kort periode her i sommer bliver kirken nu lukket for gudstjester, medens de store stilladser i kirken skal flyttes. Det betyder, at søndagsgudstjenesterne 14. juli;  21. juli og 28. juli samt 4. august bliver henlagt til Mariehuset, Strandgade 13. Det samme gælder aftenmeditationerne kl. 21.30 den 18. juli og 1. august. Det er forventningen, at vi kan holde gudstjenester i kirken igen fra 11. august.