Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2020 - Vær med !

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre. Hvad laver vi i menighedsrådet?

I Sæby sogn skal vi efter valget den 15. september 2020 være i alt 12 ”folkevalgte” medlemmer samt vores 3 præster (der er fødte medlemmer af menighedsrådet), i alt 15 medlemmer. Hertil kommer deltagelse af 1 medarbejderrepræsentant.

Hvilke opgaver har vi som menighedsråd?

Overordnet skal vi være med til at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse – i praksis betyder det, at vi skal gøre en aktiv indsats til gavn for vores lokale kirkes liv og vækst

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, og det er vores opgave at planlægge, hvilke aktiviteter, der skal være i kirken – koncerter, dåb, bryllup, ungdomsgudstjenester, spaghettigudstjenester, aftenmeditation, aftengudstjeneste eller noget andet – mulighederne er mange, men det er menighedsrådet i fællesskab, der bestemmer, hvad der skal ske i kirken.

Men vi har også ansvaret for bygningerne – altså kirke, præsteboliger og sognegården Mariehuset.

Vi har også (arbejdsgiver)ansvaret for de ansatte, herunder løn, pension og arbejdsmiljø. Vi er ansvarlige for brugen af de økonomiske midler, der kommer fra kirkeskatten og endelig er vi ansvarlige for det diakonale arbejde i sognet.

Sæby Sogns menighedsråd består af 12 folkevalgte medlemmer og 3 præster, som er fødte 
medlemmer. For at kunne stille op skal du:

  • Være over 18 år
  • Være medlem af folkekirken & bosiddende i sognet eller løst sognebånd
  • Have dansk indfødtsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen

Hvilke funktioner (roller) er der i menighedsrådet
(hvem gør hvad)?

Formand og næstformand.

Formanden leder menighedsrådsmøderne – herunder forhandlinger og afstemninger. Formanden sørger også for, at de beslutninger, der bliver taget, udføres.

Næstformanden overtager formandens rolle hvis formanden ikke kan deltage i et møde.


Kontaktperson.

Kontaktpersonen varetager (på menighedsrådets vegne) arbejdsgiverfunktionen over for de ansatte (ikke præsterne).

Kassereren.

Menighedsrådets kasserer er ansvarlig for og fører tilsyn med kirkens økonomi .

Kirkeværgen.

Kirkeværgen har ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med alle bygningerne og alt inventar i kirke og Mariehus.

Øvrige medlemmer af menighedsrådet.

Alle medlemmer af menighedsrådet har mulighed for at deltage i de udvalg, der bliver nedsat af menighedsrådet samt alt andet frivilligt arbejde, der udføres i kirke og Mariehuset.

Bygningskyndig.

Kirken har tilknyttet en bygningskyndig person – en person med byggeteknisk erfaring – der foretager syn af kirkens bygninger sammen med menighedsrådet, og på den måde fungerer som faglig konsulent i forhold til eventuelle udbedringer eller ved igangsætning af nye projekter.

Sådan stiller du op

På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Det sker den 15. september kl. 19.00 i Mariehuset, Strandgade 13, Sæby.