Menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 inviterer Sæby Menighedsråd til det årlige menigheds- og orienteringsmøde i Mariehuset, Strandgade 13, Sæby

Ved mødet vil der blive orienteret om:

  • Menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode
  • Forestående opgaver
  • Kort orientering om regnskab for 2019 og budget 2020
  • Rammer for valg til menighedsrådet på valgforsamling den 15. september 2020

Der bliver naturligvis tid til at stille spørgsmål til det nuværende menighedsråd.

Alle er hjertelig velkommen til at deltage i mødet.

Sæby Menighedsråd


Sæby kirke er åben igen!

Som led i Genåbningens fase 2 har Folkekirken fået lov til at åbne kirkedørene til gudstjenester og for andagtssøgende gæster. Det er meget glædeligt. Men pandemien er ikke ovre, så alting er ikke som i gamle dage. Der er stadig begrænsning i antallet af deltagere til gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi vil gøre alt, der er muligt og lovligt for at undgå at skulle afvise nogen, men det kan blive nødvendigt, hvis der ikke er plads. Tilmelding via kirkens hjemmeside og kirkekontoret er dog ikke længere nødvendigt, har vi skønnet.


Hvis alting nu var som altid

Digt af den norske forfatter Sindre Skei, "Hvis alting nu var som altid", oversat af sognepræst Tine Illum. Klik på billedet for at læse det smukke digt.


Biskopperne har den 18. marts 2020 bekendtgjort, at alle konfirmationer i april og maj udsættes.
Se nye datoer for konfirmationer i Sæby Kirke >>>