Velkommen til Sæby Kirke

Menighedsrådsmøder afholdes sædvanligvis i Klosterfløjen og starter kl. 19.00.

Referat af menighedsrådsmøder, ses ved at klikke på dato for afholdt møde.

Mødatoer 2020
21. januar kl. 20 25. februar 17. marts 21. april 19. maj
9. juni - orienteringsmøde 15. juni kl. 20 24. august 15. september - valgforsamling 22. september
20. oktober 11. november 17. november